~for English see below~

Het is alweer bijna mei en dat betekent dat de introductie al over 128 dagen begint. Afgelopen jaar hebben we ondanks corona een fantastische editie neergezet daarvoor dank aan iedereen die meegeholpen heeft. Dit jaar wordt hij nog groter en beter en daarvoor hebben wij jullie hulp nodig! Binnen de introductie zijn er veel handen nodig om tijdens de week alles soepel te laten verlopen. Buiten de organisatie verzorgd door de introductiecommissie hebben we heel veel andere hulp nodig. Hieronder worden de rollen van de vacatures uitgelegd.

Introductie ouders:

Als introductie ouder ben je tijdens de gehele week verantwoordelijk voor een groepje van ongeveer 10 nieuwe studenten. Het is de bedoeling dat je de studenten begeleid en verzorgd maar vooral plezier laat hebben. Tijdens de week worden er veel activiteiten georganiseerd jij en je mede ouder doen dus gezellig mee aan de opdrachten samen met je toegewezen groepje. Het voornaamste doel van de week is de studenten verbinden en zorgen dat iedereen het naar zijn zin heeft. Voel jij je aangesproken en heb je heel veel zin om deze rol te vervullen twijfel dan niet en meld je nu aan samen met je partner door een mailtje te sturen naar introductie@reactievat.nl met je naam, leeftijd, studiejaar, een korte motivatie en de naam van de partner met wie je intro ouder wil worden.

Barcrew:

Een andere rol binnen de introductie is als lid van de barcrew. Je taken tijdens deze week zijn heel simpel. Je zorgt ervoor dat iedereen gehydrateert blijft en houdt je aan de regels omtrent niks18. Mocht je nog niet vaardig zijn in het tappen van bier kunnen wij beloven dat je na deze week heel wat ervaring op hebt gedaan. Er wordt natuurlijk niet alleen bier geschonken ook fris, wijn en niet te vergeten, water. De barcrew leden maken een schema waarin iedereen shifts krijgt je hoeft dus niet elke dag van 8-? achter de bar te staan. Zie jij het zitten om ervoor te zorgen dat onze nieuwe studenten, de leiding en ouders niet uitdrogen meld je dan nu aan door een mailtje te sturen naar introductie@reactievat.nl met je naam, leeftijd, studiejaar en een korte motivatie.

Paparazzi/mamarazzi:

Zoals vermeld worden er tijdens de gehele week veel activiteiten georaniseerd. Zoals we allemaal al weten is het super leuk om na de tijd foto’s terug te kunnen zien van een leuke vakantie etc. dit geldt hetzelfde voor de intro. Om alles vast te kunnen leggen hebben we veel hulp nodig. Als mama of paparazzi ben je tijdens de week verantwoordelijk voor het vastleggen van de leukste momenten, denk aan de leuke acties tijdens de geile spelen of gekke momenten tijdens de feesten. Voel jij je aangesproken om fotos te maken, terwijl je de intro ook volledig mee kan maken, meld je dan nu aan. Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar introductie@reactievat.nl met je naam, leeftijd, studiejaar en een korte motivatie.

Algemene info:

De intro gaat van start op maandag 22 augustus, de kinderen zijn welkom vanaf de 23ste. Dit betekent dat er tijdens de eerste dag ruimte is voor het opbouwen van het terrein en gaan de intro ouders en de leiding alvast van start. Tijdens de introweek worden slaapplekken verzorgd.

—————————————————————————————————————————

It’s almost May and that means the introduction starts in 128 days. Last year, despite corona, we set up a fantastic edition. We want to thank everyone who helped! This year it will be even bigger and better and for that we need your help! Within the introduction, many people are needed to make sure everything runs smoothly. Besides the organization provided by the introduction committee, we need a lot of other help. The roles of the vacancies are explained below.

Introduction parents:

As an introduction parent, you are responsible for a group of about 10 new students throughout the week. It is the intention that you guide and care for the students, but above all let them have fun. During the week many activities are organized so you and your fellow parent can participate in the activities together with your assigned group. The main goal of the week is to connect the students and make sure everyone has a good time. Do you feel like this is something for you and do you really want to fulfill this role, do not hesitate and sign up now together with your partner by sending an email to introductie@reactievat.nl with your name, age, year of study, a short motivation and the name of the partner you want to parent your intro with.

Barcrew:

Another role within the introduction is as a member of the barcrew. Your tasks during this week are very simple. You ensure that everyone stays hydrated and you adhere to the rules about niks18.(no alcohol for people <18) If you are not yet skilled in tapping beer, we can ensure you that you will have gained a lot of experience after this week. Of course, not only beer is served, but also soft drinks, wine and, last but not least, water. The bar crew members make a schedule in which everyone gets shifts, so you don’t have to stand behind the bar from 8am-11pm everyday. If you are interested in ensuring that our new students, management and parents do not dry out, sign up now by sending an email to introductie@reactievat.nl with your name, age, year of study and a short motivation.

Paparazzi/mamarazzi:

As mentioned, many activities are organized throughout the week. As we all already know, it is great fun to be able to see photos from a nice holiday etc. The same applies to the intro. We need a lot of help to capture everything. As a mama or paparazzi you are responsible for capturing the best moments, think of the fun actions during the ‘geile spelen’ or crazy moments during the parties. Do you feel called upon to take pictures, while you can also fully experience the intro, sign up now. You can register by sending an email to introduction@responsvat.nl with your name, age, year of study and a short motivation.

General info:

The intro will start on Monday the 22nd of August, the children are welcome from the 23rd. This means that during the first day there is room to build up the terrain and the intro parents and the leadership will already start. Sleeping places are provided during the introduction week.

Geef een antwoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.